Sjølvbetjening

Biblioteket har sjølvbetjent innlogging og utlånsmaskin, slik at du kan bruka biblioteket og når det er ubetjent.

Alle lånarar over 18 år kan få tilgang til biblioteket med lånekort når det er ubetjent. Kom innom biblioteket, så hjelper me deg til å få tilgang til sjølvbetent bibliotek.

Tilgang til biblioteket med lånekort er alle kvardagar frå 09:00 - 20:00, laurdag 15:00 - 16:30 og søndag 15:00 - 20:00. 

For å kunne bruka biblioteket når det er ubetjent, må du snakka med personalet i skranken for å få tilgang. Samstundes får du ei pinkode til bruk ved dørlåsen. Hugs å ta med lånekortet anten fysisk eller på Bibliofil-appen.

Når biblioteket er meirope må du bruka den sjølvbetjente utlån- og innleveringsautomaten. Tinga media hentar du i ei hylle til høgre for automaten.