Barn og unge

Hovudbiblioteket har eiga avdeling med skjønnlitteratur og faglitteratur for barn opp til 13 år.

Barneavdelinga på hovudbiblioteket er eit hyggeleg rom å vera i for barna og deira føresette. Me har delt inn bøkene i avdelinga slik at ein lett finn bøker til den alderen barnet er i. Her kan barna også teikna, leika med lego eller togbana, eller kosa seg i lesehjulet vårt med ei god bok.